CHỌN NGÀY TỐT TRONG DÂN GIAN

Tác giả: Tăng Cường Ngô - Hồ Lê Minh
Việc chọn ngày tốt là tâm lý thể hiện sự hy vọng, mong đợi vào thành công và thuận lợi. Vì vậy có thể nói rằng mọi người đều mong muốn lựa chọn ngày tốt.

Chi tiết sách CHỌN NGÀY TỐT TRONG DÂN GIAN

Hàng nghìn năm nay, con người cần quan sát, suy đoán, tìm tòi trong thực tiễn, và đã xuất hiện rất nhiều các phương pháp và lý thuyết kể lựa chọn ngày tốt trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Như ở thời Tây Hán đã có lựa chọn ngày tốt, ph tắc ứng, vọng khí, xem tướng số... và sau đó lần lượt xuất hiện các phương pháp và lý luận về ngũ hành âm dương, bát tự ngày sinh, xem tướng tay... Các phương pháp và lý luận này về nội dung có thể có những điều sai sót, hoang đường, bể hình thức cũng có những điểm khác nhau khá lớn, nhưng điểm chung của nó là 8ự hy vọng và theo đuổi thuận lợi và thành công. Tác dụng tiềm ẩn của lịch sử đã khiển cho các phương pháp và lý luận này trở thành một hiện tượng văn hoá. (Đề thuận tiện cho việc thuật lại nên gọi nó là hiện tượng văn hoá xem ngày tốt)
Con người đã quan sát được sự ẩn hiện mang tính chu kỳ của nhật, nguyệt và các vì sao, sự thay đổi theo mùa vụ của gió, mưa, mây, tuyết, sự khô héo và tươi tốt mang tính thời vụ của cây cối, hoa cỏ, sự hưng thịnh và duy tàn mang tính quy luật của vạn vật trên thế gian. Con người phát hiện ra rằng trên thế giới vật đến đang thay đổi, chỉ có thời gian là vĩnh viễn không thay đổi, rồi lại có mối quan hệ rất thân bỉ với vạn vật trên thế gian. Như vậy, một cách rất tự nhiên có người đã đem phương pháp và lý luận của việc chọn ngày tốt liên hệ với thời gian, hơn nữa lại kết hợp với phương pháp tính lịch, con người cho rằng thời gian là nhân tố khả quan trọng trong sự thành công, thuận lợi hay không của sự vật. Đó chính là "thiên thời".
Ngoài ra, nền nông nghiệp cổ đại của Trung Quốc rất phát triển. Trong những năm tháng năng lực sản xuất thấp "lương thực là hàng đầu", hiện tượng văn hoá lựa chọn ngày tốt có mối liên hệ rất mật thiết đối với sản xuất nông nghiệp, cho nên hiện tượng văn hoá lựa chọn ngày tốt bao hàm niềm hy vọng và mưu cầu rất lớn về mùa màng bội thu. Phương pháp tính lịch của Trung Quốc được gọi là lịch âm, nó có tác dụng quan trọng đối với việc sản xuất nông nghiệp trong thời cổ đại.
Cho nên, chúng tôi biên soạn quyển sách này chủ yếu là để giới thiệu các kiến thức về cách tính lịch, lấy hoạt động của nhà nông làm nền tảng, chính là xuất phát từ những điều đã nói ở trên.
Thông tin sách
  • Mã sách - SKU 039
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Số trang 562
  • Kích thước
  • Loại bìa
1900.2292 Facebook Page Facebook Messenger Zalo Chat Chat trực tiếp

Hỗ trợ