Xem QUẺ bói Chân Gà
Mưc giá 10,000 vnđ
Xem QUẺ bói Chân Gà
Dịch từ Hán vãn Khoa xem chân gà Sách này đo Bảo Trai Đường chép đề lại từ ngày 7 tháng 7 năm Thiệu Trị thứ bảy. Theo lời ông này nói : Ta thuật lại lời cùa Thánh để di truyền cho đời sau. nếu người nào quan tâm với đạo Thánh hiền, mà bò tà quy chính, hãy dạy cho đấv! Sách này nói rõ nghía lý thông tường, rõ ràng huyết mạch, muôn phần không mát một. Quyển Khoa xem chân gà này. Bào Trai Dường Kính chép
Mua tài liệu này
XÁC NHẬN
Page generated in 0.031731129 seconds